Dernek Üyelİğİ

Kimyagerler Derneğine Kimler Üye Olabilir?

Madde 4 : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneklere üye olabilir. Ancak özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak şartıyla. Üniversitelerin kimyagerlik eğitimi veren tüm yüksek okul kurumlarından mezun olarak kimyagerlik unvanını almış veya Fen yada Fen-Edebiyat fakültelerinin Kimya Bölümlerinde veya eşdeğeri okullarda lisans ve Lisansüstü eğitim yapmış olan meslektaşlar derneğe asıl üye olabilirler.

Görevlerinden emekli olanlar , kimyagerlik alanında fiilen emek vermiş olanlar ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya bölümünde okuyan öğrenciler isterlerse  yönetim kurulu onayı ile fahri üye olarak dernek çalışmalarına katılabilirler. Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.


Kimyagerler Derneğine Nasıl Üye Olunur?
 

a) Üye formu doldurulup kayıt ücretinin (5 TL) "Kimyagerler Derneği 3499 0241046" nolu Türkiye İş Bankası hesabına yatırılarak dekont fotokopisi dernek merkezine veya şubeye elden, posta yolu ile veya e-mail yolu ile gönderilir. IBAN: TR760006400000134990241046

b) Üye kayıt formu sayfasındaformun altında belirtilen linkten ulaşacağınız sayfada belirtilen evraklar dernek merkezine   getirilir  veya posta yolu ile gönderilir.

c) Marmara bölgesinde ikamet eden meslektaşlarımızınÖdemelerini Marmara Şubemizin Türkiye İş bankası İstanbul Perpa Şubesi'nde bulunan  1188 0443292 no'lu hesaba yatırmaları ve Üye kayıt Formu ve diğer evraklarını Marmara şubemize getirmeleri yada göndermeleri gerekmektedir.)

c) Kayıt ücreti 5 TL, 2013  yılı üyelik aidatı   35  TL' dir. Toplam 40 TL dernek hesabına havale edilerek ödeme dekontunun bir fotokopisi ve gereken evraklar posta veya kargo ile dernek merkezine iletildikten sonra üyelik talebi Dernek Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Dernekler yasası gereği en geç 30 gün içinde üyelik talebinde bulunan kişiye resmi yazı ile üyelik kararı bildirilir.

d) Kayıt Ücreti hemen, Üyelik aidatı olan 35 TL, üyelik işlemlerinden itibaren en geç ilk üç ay içinde ilgili Birimin  Banka Hesabına yatırılmalıdır.

"Kimyagerler Derneği Hesap No: Türkiye İş Bankası İzmir Ege Üniversitesi Şubesi 3499 0241046"  IBAN: TR760006400000134990241046

"Kimyagerler Derneği Marmara Şubesi Hesap No: Türkiye İş Bankası İstanbul Perpa Şubesi   1188 0443292

Kimyagerler Derneği Üyelik Formu için tıklayınız


Öğrenci Üyelik (Fahri Üyelik)

Öğrenci Üyelik : Kimyagerlik öğrencileri mezuniyet durumunda olsun yada olmasın, derneğimize üye olabilirler. Öğrenciler, 5 TL ödeyerek Fahri üyelik hakkı elde edebilir, okudukları bölümlerde Kimyagerler Derneği Öğrenci gruplarında görev alarak derneğin sunduğu tüm imkanlardan faydalanabilirler. Her yıl yapılan seçimler ile Dernek Öğrenci Komisyonuna seçilebilme hakları vardır..

Kimyagerler Derneği Fahri Üyelik Formu için tıklayınız